II. ÚS 944/14 #2

04. 09. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl předsedou senátu Jiřím Zemánkem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Hien Hoang Thi Thanh, zastoupené Mgr. Janem Boučkem, advokátem se sídlem Opatovická 1659/4, 110 00 Praha 1, směřující proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12. února 2014 č. j. 17 Co 47/2014-134 a usnesení Okresního soudu Praha-západ ze dne 5. září 2013 č. j. 216 EXE 10538/2011-78, takto:

Usnesení č. j. II. ÚS 944/14-16 ze dne 27. května 2014 se opravuje tak, že v záhlaví a v odůvodnění usnesení v bodě 2. třetí řádek se v označení rozhodnutí Krajského soudu v Praze namísto čísla jednacího usnesení "17 Co 47/2012-134" správně uvádí číslo jednací "17 Co 47/2014-134" a v záhlaví se správně uvádí jméno stěžovatelky "Hien Hoang Thi Thanh".

Odůvodnění

Při vyhotovování shora označeného usnesení došlo v důsledku písařské chyby v záhlaví a v odůvodnění usnesení k nesprávnému označení ústavní stížností napadeného rozhodnutí Krajského soudu v Praze a v záhlaví k nesprávnému uvedení jména stěžovatelky.

Ústavní soud byl na toto pochybení upozorněn, a proto soudce zpravodaj v souladu s § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 164 občanského soudního řádu vydal toto usnesení, kterým byla opravena zjevná nesprávnost.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. září 2014

Jiří Zemánek v. r.
předseda senátu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 4. 9. 2014, sp. zn. II. ÚS 944/14 #2, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies