I. ÚS 4781/12

08. 09. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ivanou Janů mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků o návrhu stěžovatele Vladimíra Hasmana, právně nezastoupeného, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 18. 12. 2012 se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku Okresního soudu v Berouně ze dne 10. 5. 2012, č. j. 10 C 4/2011-176. Ústavní stížnost však nesplňovala náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Vady spočívaly zejména v nedostatku právního zastoupení.

Dne 23. 7. 2014 byla Ústavním soudem na doručovací adresu uvedenou stěžovatelem odeslána výzva k odstranění vad návrhu s určením třicetidenní lhůty. Účinky doručení výzvy nastaly ke dni 5. 8. 2014.

Vzhledem k tomu, že lhůta k odstranění vad návrhu uplynula dne 4. 9. 2014 a stěžovatel v této lhůtě vady podání neodstranil, Ústavnímu soudu nezbylo, než předmětnou ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. září 2014


Ivana Janů, v.r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 8. 9. 2014, sp. zn. I. ÚS 4781/12, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies