IV. ÚS 1744/14

09. 09. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka (soudce zpravodaje), Jana Filipa, Ivany Janů, Vladimíra Kůrky, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové a Vojtěcha Šimíčka ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů 1) JUDr. Jaroslavy Šafránkové a 2) MUDr. Oty Schütze, obou zastoupených Mgr. Jiřím Vrbou, advokátem se sídlem Praha 2, Lublaňská 24, proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 3. 2014, č.j. 26 Cdo 3560/2013-596, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 5. 2013, č.j. 62 Co 134/2013-551, a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 7. 11. 2012, č.j. 11 C 310/2003-507, která byla zaevidována pod sp. zn. IV. ÚS 1744/14, a o ústavní stížnosti stěžovatele 3) Ing. Oldřicha Taraby, CSc., zastoupeného Mgr. Michalem Hanzlíkem, advokátem se sídlem Praha 4, Na Hřebenech II. 1718/8, proti části výroku I. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 3. 2014, č.j. 26 Cdo 3560/2013-596, jíž bylo odmítnuto dovolání 3) stěžovatele, a části výroku II. rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 5. 2013, č.j. 62 Co 134/2013-551, jíž byl změněn výrok III. rozsudku Obvodního soudu pro Praha 4 ze dne 7. 11. 2012, č.j. 11 C 310/2003-507, tak, že náklady řízení činí 61.300,- Kč, která byla zaevidována pod sp. zn. I. ÚS 1881/14, o spojení věcí, takto:

Ústavní stížnosti dosud vedené pod sp. zn. IV. ÚS 1744/14 a I. ÚS 1881/14 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod sp. zn. IV. ÚS 1744/14.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků.

Obě uvedené stížnosti tyto podmínky naplňují, neboť směřují proti totožným rozhodnutím (byť tato nenapadají ve stejném rozsahu), týkají se týchž účastníků a souvisejí tak spolu i skutkově. Z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení proto Ústavní soud spojil tyto věci ke společnému řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 9. září 2014

Pavel Rychetský v. r.
předseda Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 9. 9. 2014, sp. zn. IV. ÚS 1744/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies