I. ÚS 1175/14

10. 09. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové a soudců Ivany Janů (soudce zpravodaj) a Ludvíka Davida mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o ústavní stížnosti stěžovatelky RegioJet a.s. se sídlem náměstí Svobody 86/17, Brno, zastoupené Mgr. Markétou Jančurovou, advokátkou se sídlem náměstí Svobody 86/17, Brno, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 1. 2014, č. j. 1 Ans 12/2013-82, a proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. 6. 2013, č. j. 29 A 40/2012-334, za účasti Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Brně jako účastníků řízení, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 27. 3. 2014, podané ve smyslu ustanovení § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví označených rozhodnutí, neboť se domnívala, že představují zásah do jejích ústavně zaručených práv.

Dne 9. 9. 2014 obdržel Ústavní soud podání stěžovatelky, kterým vzala svou ústavní stížnost zpět.

Vzhledem k výše uvedenému Ústavní soud podle § 77 zákona o Ústavním soudu řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. září 2014


Kateřina Šimáčková, v.r.
předsedkyně senátu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 10. 9. 2014, sp. zn. I. ÚS 1175/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies