I. ÚS 173/13 #2 - Důkazní standard pro vyslovení neplatnosti právního úkonu pro duševní poruchu jednající osoby

10. 09. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátu složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky), soudkyně Ivany Janů a soudce Ludvíka Davida o ústavní stížnosti stěžovatele A. J., zastoupeného Mgr. Radkou Korbelovou Dohnalovou, Ph.D., advokátkou se sídlem Převrátilská 330, Tábor, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2012 č. j. 29 Cdo 3058/2011-165, rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 3. 2011 č. j. 5 Cmo 34/2011-139 a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 11. 2010 č. j. 23 Cm 153/2008-110, takto:

Bod 52 odůvodnění nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 173/13 ze dne 20. 8. 2014 se nahrazuje následujícím textem "52. Z výše uvedených důvodů Ústavní soud podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu ústavní stížnosti vyhověl a podle ustanovení § 82 odst. 3 písm. a) stejného zákona napadená rozhodnutí zrušil."

Odůvodnění:

Ve shora označené věci Ústavní soud rozhodl nálezem ze dne 20. 8. 2014, jímž ve výroku ústavní stížnosti vyhověl a zrušil napadená rozhodnutí. V bodě 52 odůvodnění nálezu však došlo k písařské chybě a bylo uvedeno, že ústavní stížnost se zamítá. Z tohoto důvodu Ústavní soud postupoval v souladu s § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve spojení s § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, a vydal toto opravné usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. září 2014


Kateřina Šimáčková v. r.
předsedkyně senátu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 10. 9. 2014, sp. zn. I. ÚS 173/13 #2, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies