I. ÚS 1626/14 #2

11. 09. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl předsedkyní senátu Kateřinou Šimáčkovou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Petra Rotha, právně zastoupeného JUDr. Drahomírem Krátkým, advokátem se sídlem Poděbradovo nám. 8a, Prostějov, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2014 č. j. 32 Cdo 3411/2013-250, takto:

Usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 8. 2014 sp. zn. I. ÚS 1626/14 se opravuje tak, že v záhlaví uvedené příjmení právního zástupce je "Krátký".

Odůvodnění:

Při písemném vyhotovování shora označeného usnesení Ústavního soudu došlo v záhlaví tohoto usnesení k nesprávnému uvedení příjmení právního zástupce stěžovatele jako Dlouhý namísto správného Krátký.

Z uvedených důvodů Ústavní soud v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 164 a § 167 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydal toto opravné usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není přípustné odvolání.

V Brně dne 11. září 2014


Kateřina Šimáčková, v. r.
předsedkyně senátu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 11. 9. 2014, sp. zn. I. ÚS 1626/14 #2, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies