IV. ÚS 2696/14

12. 09. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem ve věci ústavní stížnosti Vítkov Invest s. r. o., se sídlem Na Kozačce 1288/6, 120 00 Praha 2, zastoupené Mgr. Lukášem Damborským, advokátem se sídlem Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1, proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 32 Cdo 145/2014-794 ze dne 9. 6. 2014, usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. 4 Cmo 286/2012-717 ze dne 13. 3. 2013 a rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 5 Cm 182/2004-653 ze dne 11. 6. 2012, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Doplněním ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. I. ÚS 2396/14, došlým Ústavnímu soudu 12. 8. 2014, tedy již poté, co ve věci rozhodl usnesením ze dne 29. 7. 2014, jímž ústavní stížnost odmítl pro nepřípustnost, se stěžovatelka, nyní již opakovaně, domáhá zrušení v záhlaví uvedených soudních rozhodnutí, jimiž mělo být porušeno její právo na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 a násl. Listiny základních práv a svobod.

Ústavní soud však ani poté, co doplnění ústavní stížnosti bylo zapsáno jako nový návrh na zahájení řízení, nemohl dospět k jinému závěru než ve svém původním usnesení ze dne 12. 8. 2014, když řízení dosud nebylo skončeno, poněvadž věc byla v záhlaví uvedeným zrušujícím usnesením Vrchního soudu v Praze vrácena Městskému soudu v Praze jako soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Za těchto okolností tudíž Ústavnímu soudu nezbylo, než aby i stěžovatelčin "nový" návrh podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu jako nepřípustný odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 12. září 2014

Tomáš Lichovník v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 12. 9. 2014, sp. zn. IV. ÚS 2696/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies