Pl. ÚS 27/13

16. 09. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z místopředsedy Jaroslava Fenyka a soudců Ludvíka Davida, Jana Filipa, Ivany Janů, Vladimíra Kůrky, Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové a Jiřího Zemánka o vyloučení soudce Vojtěcha Šimíčka z projednávání a rozhodování ústavní stížnosti Jiřího Královce a Markéty Královcové, zastoupených Mgr. Davidem Strupkem, advokátem se sídlem Jungmannova 31, 110 00 Praha 1, směřující proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 2. 2013 č. j. Vol 42/2013-85, takto:

Soudce Vojtěch Šimíček je vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 27/13.

Odůvodnění:

1. Ústavní soud vede pod sp. zn. Pl. ÚS 27/13 řízení o ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího správního soudu, které je blíže specifikováno v záhlaví tohoto rozhodnutí. Napadené rozhodnutí bylo přijato senátem Nejvyššího správního soudu, jemuž předsedal soudce Vojtěch Šimíček.

2. Dne 1. 9. 2014 učinil soudce Vojtěch Šimíček prohlášení, že s ohledem na to, že se účastnil rozhodování v řízení, z něhož vzešlo napadené rozhodnutí, má za to, že je zde podle § 37 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), důvod pro jeho vyloučení z rozhodování o předmětné ústavní stížnosti.

3. Podle ustanovení § 36 odst. 2 zákona o Ústavním soudu je soudce vyloučen z projednávání a rozhodování věci, jestliže byl v téže věci činný při výkonu jiné funkce nebo povolání, než je funkce soudce Ústavního soudu.

4. V daném případě není pochybnosti o tom, že se soudce Vojtěch Šimíček účastnil rozhodování o žalobě stěžovatelů před Nejvyšším správním soudem, a to jako předseda rozhodujícího senátu. S ohledem na to jsou podle výše uvedeného ustanovení zákona o Ústavním soudu dány důvody pro jeho vyloučení z projednávání a rozhodování o ústavní stížnosti směřující proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

5. Z uvedených důvodů plénum Ústavního soudu dospělo postupem dle § 38 odst. 1 zákona o Ústavním soudu k závěru, že zde jsou dány důvody pro vyloučení soudce Vojtěcha Šimíčka z projednání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 27/13.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. září 2014


Jaroslav Fenyk v. r.
místopředseda Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 16. 9. 2014, sp. zn. Pl. ÚS 27/13, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies