I. ÚS 143/11 #5

16. 09. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové a soudců Ivany Janů a Jiřího Zemánka o ústavní stížnosti Jiřího Krejčíka, zast. JUDr. Filipem Matoušem, advokátem, sídlem Lazarská 6/11, Praha 2, a o ústavní stížnosti prof. Jiřího Krejčíka, na základě procesního nástupnictví Vlasty Krejčíkové, Anny Štěpkové a Jiřiny Vaculíkové, všechny zastoupeny JUDr. Františkem Schulmannem, advokátem, sídlem Valentinská 92/3, Praha 1, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2.11.2010, č.j. 28 Cdo 3612/2010-355, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5.5.2010, č.j. 62 Co 124/2010-319, a proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 23.9.2009, č.j. 13 C 85/2001-263, za účasti Nejvyššího soudu, Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 6, jako účastníků řízení, Andrey Ferancové, Ing. Milana Babického, Kamily Babické, Aleny Adámkové, Petra Vlčka, jako vedlejších účastníků řízení, takto:

V nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 143/11 se záhlaví a výrok nálezu opravuje tak, že správně zní:

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové a soudců Ivany Janů (soudce zpravodaj) a Jiřího Zemánka o ústavní stížnosti Jiřího Krejčíka, zast. JUDr. Filipem Matoušem, advokátem, sídlem Lazarská 6/11, Praha 2, a o ústavní stížnosti prof. Jiřího Krejčíka, na základě procesního nástupnictví Vlasty Krejčíkové, Anny Štěpkové a Jiřiny Vaculíkové, všechny zastoupeny JUDr. Františkem Schulmannem, advokátem, sídlem Valentinská 92/3, Praha 1, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2.11.2010, č.j. 28 Cdo 3612/2010-355, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5.5.2010, č.j. 62 Co 124/2010-319, a proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 23.9.2009, č.j. 13 C 85/2001-263, za účasti Nejvyššího soudu, Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 6, jako účastníků řízení, Andrey Ferancové, Ing. Milana Babického, Kamily Babické, Aleny Adámkové, Petra Vlčka, jako vedlejších účastníků řízení, takto:

I. Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 2.11.2010, č.j. 28 Cdo 3612/2010-355, rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 5.5.2010, č.j. 62 Co 124/2010-319, a rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 23.9.2009, č.j. 13 C 85/2001-263, bylo porušeno základní právo stěžovatelů na spravedlivý proces zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

II. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2.11.2010, č.j. 28 Cdo 3612/2010-355, rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5.5.2010, č.j. 62 Co 124/2010-319, a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 23.9.2009, č.j. 13 C 85/2001-263, se ruší.


Odůvodnění:

Při vyhotovení shora označeného nálezu Ústavního soudu došlo ke zjevné chybě spočívající ve vadném označení rozsudku Městského soudu v Praze. Namísto rozsudku Městského soudu v Praze stěžovatelem v ústavní stížnosti nesprávně označeném datem 2.12.2009, a číslem jednacím 23 Co 425/2009-210, má být správně uvedeno rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5.5.2010, č.j. 62 Co 124/2010-319.

Dle ust. § 164 o. s. ř ve spojení s § 63 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, předseda senátu opraví v rozhodnutí kdykoli i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům.
Vzhledem k tomu, že v citovaném nálezu Ústavního soudu byla zjištěna taková chyba, jakož i tomu, že není možno provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, rozhodl Ústavní soud usnesením tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není přípustné odvolání.

V Brně dne 16. září 2014


Kateřina Šimáčková, v.r.
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 16. 9. 2014, sp. zn. I. ÚS 143/11 #5, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies