II. ÚS 2376/14

16. 09. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem o ústavní stížnosti stěžovatele O. Ch., t.č. Věznice Rapotice, Náměšť nad Oslavou, bez právního zastoupení, směřující proti rozsudku Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 21. 5. 2014, č.j. 12 C 127/2013-55, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Dne 15. 7. 2014 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost stěžovatele ze dne 12. 7. 2014 směřující proti rozsudku Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 21. 5. 2014, č.j. 12 C 127/2013-55.

2. Dříve než může Ústavní soud přistoupit k projednání a rozhodnutí věci samé, musí prověřit, zda jsou splněny všechny formální podmínky stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Ústavním soudu“).

3. Podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu musí být každá fyzická nebo právnická osoba, která je účastníkem nebo vedlejším účastníkem řízení před Ústavním soudem, zastoupena advokátem.

4. Podle ustanovení § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu musí být dále k ústavní stížnosti přiložena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva.

5. Vzhledem ke skutečnosti, že podání stěžovatele nesplňovalo výše uvedené náležitosti, vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad jeho ústavní stížnosti, k čemuž mu stanovil lhůtu jednoho měsíce ode dne doručení této výzvy. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude Ústavní soud nucen ústavní stížnost dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout. Výzva k odstranění vad podání byla stěžovateli doručena dne 30. 7. 2014. Lhůta k odstranění vad ústavní stížnosti tak uplynula dne 1. 9. 2014. Ústavní soud se z procesní opatrnosti dne 10. 9. 2014 obrátil na Českou advokátní komoru, pobočku v Brně, s dotazem, zda stěžovatel nepožádal o ustanovení advokáta ve smyslu § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (o této možnosti byl stěžovatel ze strany Ústavního soudu poučen). Jak však bylo zjištěno, stěžovatel této možnosti nevyužil.

6. Protože stěžovatel vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, soudce zpravodaj ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. září 2014

Jaroslav Fenyk v. r.
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 16. 9. 2014, sp. zn. II. ÚS 2376/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies