IV. ÚS 3910/13

23. 09. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Sládečka (soudce zpravodaj), soudkyně JUDr. Vlasty Formánkové a soudce JUDr. Tomáše Lichovníka ve věci ústavní stížnosti společnosti Zentiva, a. s., IČO 31411771, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Einsteinova 24, právně zastoupené JUDr. PharmDr. Vladimírem Bíbou, advokátem se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 17, směřující proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. října 2013 č. j. 6 Ads 161/2012-47, takto:

Řízení se přerušuje.

Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností splňující i další náležitosti podání podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví citovaného rozsudku.

Dříve, než Ústavní soud o ústavní stížnosti rozhodl, poukázala stěžovatelka na skutečnost, že čtvrtý senát Nejvyššího správního soudu usnesením ze dne 23. ledna 2014 č. j. 4 Ads 35/2013-37 postoupil obdobnou věc rozšířenému senátu k posouzení, zda ve světle uplatněných námitek obstojí dřívější judikatura, na jejímž základě byl založen i rozsudek napadený v právě projednávané ústavní stížnosti.

Ústavní soud proto řízení o ústavní stížnosti přerušil podle § 63 zákona o Ústavním soudu, ve spojení s § 109 odst. 2 písm. c) občanského soudního řádu, neboť před Nejvyšším správním soudem probíhá řízení, v němž je řešena otázka, která může mít význam pro rozhodnutí Ústavního soudu.

V řízení bude Ústavní soud pokračovat po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v rozšířeném senátu. Ústavní soud může v řízení pokračovat i bez návrhu (§ 63 zákona o Ústavním soudu ve spojení s § 111 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. září 2014

JUDr. Vladimír Sládeček
předseda senátu Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 23. 9. 2014, sp. zn. IV. ÚS 3910/13, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies