IV. ÚS 1680/14 #2

23. 09. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti M. H., t. č. ve výkonu trestu ve Věznici Valdice, zastoupeného JUDr. Zdenkou Jurákovou, advokátkou se sídlem Teplice, K. Čapka 16, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 9. 2013 sp. zn. 49 T 13/2012 a usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 1. 2014 sp. zn. 10 To 131/2013, takto:

Písemné vyhotovení usnesení Ústavního soudu ze dne 5. srpna 2014 sp. zn. IV. ÚS 1680/14 se opravuje tak, že v jeho záhlaví zřejmá nesprávnost v označení Vrchního soudu v "Olomouci" se nahrazuje označením Vrchního soudu v "Praze".

Odůvodnění

V záhlaví písemného vyhotovení označeného usnesení došlo ke zjevné nesprávnosti, jež spočívá ve špatném označení vrchního soudu, proti jehož rozhodnutí stížnost směřuje.

Ústavní soud proto vydal opravné usnesení za použití ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 164 občanského soudního řádu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. září 2014

JUDr. Vladimír Sládeček
předseda senátu Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 9. 2014, sp. zn. IV. ÚS 1680/14 #2, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies