I. ÚS 1378/14

23. 09. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka a soudců Radovana Suchánka a Vojtěch Šimíčka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Jiřího Humlíčka, zastoupeného Mgr. Ivanou Sekerákovou, advokátem v Brně, Kotlářská 51a, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. března 2014 č. j. 30 Cdo 34/2014-252, rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. dubna 2013 č. j. 1 Co 106/2013-188 a rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. října 2012 č. j. 24 C 75/2010-161, o vyloučení soudce Ludvíka Davida, takto:

Soudce Ludvík David je vyloučen z projednání a rozhodování o ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. I. ÚS 1378/14.

Odůvodnění

Stěžovatel podal ústavní stížnost směřující proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. března 2014 č. j. 30 Cdo 34/2014-252, rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. dubna 2013 č. j. 1 Co 106/2013-188 a rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. října 2012 č. j. 24 C 75/2010-161.

Podle rozvrhu práce byla věc přidělena do I. senátu, jehož členem je soudce Ludvík David. V přípise ze dne 11. září 2014 soudce Ludvík David uvedl, že ve věci je vyloučen podle § 36 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Jako důvod uvedl jeho předchozí vyloučení z projednávaných věcí stěžovatele J. Humlíčka jako předsedy pracovního senátu Městského soudu v Brně, jelikož stěžovatel v předchozích řízeních u obecných soudů jevil značnou verbální agresi vůči němu nejen v soudní síni, ale i v kanceláři.

Podle § 36 odst. 2 zákona o Ústavním soudu je soudce též vyloučen, jestliže byl v téže věci činný při výkonu jiné funkce nebo povolání, než je funkce soudce Ústavního soudu.

Vzhledem k tomu, že soudce Ludvík David rozhodoval ve věci v rámci řízení u obecných soudů, kde byl i v jiných stěžovatelových věcech pro svou podjatost vyloučen, dospěl senát Ústavního soudu určený rozvrhem práce pro rozhodnutí o vyloučení soudce, že jsou dány důvody pro jeho vyloučení z projednávání věci u Ústavního soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. září 2014


Jiří Zemánek v. r.
předseda senátu Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 23. 9. 2014, sp. zn. I. ÚS 1378/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies