III. ÚS 2939/14

24. 09. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Sládečka, soudců JUDr. Vlasty Formánkové a JUDr. Tomáše Lichovníka o ústavní stížnosti Ing. Jana Hubínka, zastoupeného JUDr. Zdeňkem Kramperou, advokátem se sídlem Kořenského 15/1107, Praha, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 3. 2013 č. j. 30 Co 494, 30 Co 495/2012-530 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2014 č. j. 23 Cdo 3001/2013-568, takto:

Soudce JUDr. Pavel Rychetský není vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. III. ÚS 2939/14.

Odůvodnění

Soudce zpravodaj JUDr. Pavel Rychetský podle ustanovení § 36 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, (dále jen "zákon o Ústavním soudu") a ustanovení § 10 odst. 1 platného rozvrhu práce navrhl IV. senátu Ústavního soudu, aby rozhodl o jeho vyloučení z projednání a rozhodování shora uvedené ústavní stížnosti. Jako důvod uvedl, že stěžovatele v dané věci zastupuje advokát JUDr. Zdeněk Krampera - partner AK RHK s. r. o. (Rychetský, Hlaváček, Krampera a spol.) se sídlem v Praze 5, Kořenského 15/1107, jejímž byl spoluzakladatelem. Přestože má již 16 let pozastaveno členství v České advokátní komoře, domnívá se, že s ohledem na tuto skutečnost by bylo možno mít pochybnosti o jeho nepodjatosti.

Podle § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je soudce vyloučen z projednání a hodnocení věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti.

Senát určený rozvrhem práce pro rozhodnutí o vyloučení soudce neshledal, že by byly dány důvody pro jeho vyloučení. Za situace, kdy soudce zpravodaj má 16 let pozastaveno členství v České advokátní komoře a od 6. 8. 2003 vykonává funkci předsedy Ústavního soudu, pouhá účast na založení uvedené advokátní kanceláře podmínky ustanovení § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu nenaplňuje. Jiné důvody soudce zpravodaj neuvádí. Proto IV. senát Ústavního soudu rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. září 2014

JUDr. Vladimír Sládeček
předseda senátu Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 24. 9. 2014, sp. zn. III. ÚS 2939/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies