III. ÚS 2847/14

24. 09. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Sládečka, soudců JUDr. Vlasty Formánkové a JUDr. Tomáše Lichovníka o ústavní stížnosti M. R., zastoupeného Mgr. Zbyňkem Babíkem, advokátem se sídlem v Brně, Příkop 8, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 4. 2014 č. j. 8 Tdo 1307/2013-44, rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 5. 6. 2013 sp. zn. 3 To 67/2012 a rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 2. 11. 2011 č. j. 89 T 173/2007-1569, takto:

Soudce JUDr. Vladimír Kůrka je z projednávání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. III. ÚS 2847/14 vyloučen.

Odůvodnění

Ve shora uvedené věci byl v souladu s ustanovením § 40 odst. 1 a 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), podle rozvrhu práce Ústavního soudu, v platném a účinném znění, ustanoven soudcem zpravodajem JUDr. Vladimír Kůrka.

Soudce Vladimír Kůrka předložil dne 10. 9. 2014 čtvrtému senátu Ústavního soudu své vyjádření, ve kterém žádá, aby tento senát zvážil, zda nejsou dány důvody jeho vyloučení pro podjatost podle ustanovení § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu. Jako důvod možných pochybností o své podjatosti uvedl, že předmětná ústavní stížnost směřuje též do usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 4. 2014 č. j. 8 Tdo 1307/2013-44, o němž rozhodoval soudní senát, jemuž předsedala jeho manželka JUDr. Věra Kůrková.

Podle § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je soudce vyloučen z projednání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti.

Čtvrtý senát Ústavního soudu vzal výše uvedenou skutečnost v úvahu a dospěl k závěru, že i v případě, že by JUDr. Vladimír Kůrka rozhodoval subjektivně nestranně, mohlo by z objektivního hlediska dojít, s ohledem na jeho příbuzenské vztahy k ve věci rozhodující soudkyni, ke vzniku pochybnosti o jeho nepodjatosti. Z toho důvodu považuje čtvrtý senát Ústavního soudu podmínky pro vyloučení soudce z projednávání a rozhodování věci podle ustanovení § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, za naplněné a soudce zpravodaje z projednávání věci vyloučil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. září 2014


JUDr. Vladimír Sládeček
předseda senátu Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 24. 9. 2014, sp. zn. III. ÚS 2847/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies