III. ÚS 2453/14

26. 09. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem o ústavní stížnosti stěžovatele Ing. Jaromíra Houžvičky, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. dubna 2014 č. j. 5 As 86/2013-13, usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. září 2013 č. j. 15 Af 133/2013-52, i "všem jim předcházejícím a souvisejícím rozhodnutím", takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Dne 22. 7. 2014 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost, v níž navrhovatel brojí proti v záhlaví označeným rozhodnutím.

Stěžovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků (§ 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a pro řízení před Ústavním soudem nebyl navrhovatel zastoupen advokátem (§ 30 a 31 zákona o Ústavním soudu).

K odstranění nedostatku povinného zastoupení advokátem, který by předložil kvalifikovaný návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, byl navrhovatel vyzván přípisem jemu doručeným dne 19. 8. 2014 (§ 49 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů), v němž byl též upozorněn, že neodstraní-li vytýkané vady ve lhůtě do 30 dnů, bude návrh odmítnut.

Ústavní soud konstatuje, že navrhovatel k dnešnímu dni nezajistil odstranění vad svého podání, přičemž lhůta k tomu stanovená uplynula dne 18. 9. 2014. Základní vadou, od níž se ostatně odvíjely vady další, byla absence povinného zastoupení advokátem. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a soudcem zpravodajem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. září 2014


Jan Filip v. r.
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 9. 2014, sp. zn. III. ÚS 2453/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies