III. ÚS 2719/14

29. 09. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem o ústavní stížnosti stěžovatelky TARXAN Consulting s. r. o., IČ 28127978, se sídlem Jizerská 1076/2, České Budějovice, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2014 č. j. 30 Cdo 2893/2014-80, usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. listopadu 2013 č. j. 19 Co 2480/2013-65 a usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. září 2013 č. j. 48 EXE 1918/2013-25, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Dne 13. 8. 2014 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání označené jako "ústavní stížnost", kterou stěžovatelka podala "do" rozhodnutí uvedených v záhlaví, současně s návrhem na zrušení § 238 odst. 1 písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků (§ 34, § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Pro řízení před Ústavním soudem zároveň nebyla stěžovatelka zastoupena advokátem (§ 30, 31 zákona o Ústavním soudu).

K odstranění uvedených vad podání, a nedostatku povinného zastoupení advokátem, který by předložil kvalifikovaný návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, byla stěžovatelka vyzvána přípisem jí doručeným do datové schránky dne 18. 8. 2014, v němž byla též upozorněna, že neodstraní-li vytýkané vady ve lhůtě do 30 dnů, bude návrh odmítnut.

Ústavní soud konstatuje, že stěžovatelka k dnešnímu dni, navzdory výše uvedené výzvě, vytknuté vady svého podání neodstranila. Protože lhůta k tomu stanovená uplynula již dne 17. 9. 2014, Ústavnímu soudu proto nezbylo, než postupovat podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a soudcem zpravodajem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítnout z důvodu neodstranění vad návrhu v určené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. září 2014


Jan Filip v. r.
soudce Ústavního soudu


Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2014, sp. zn. III. ÚS 2719/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies