III. ÚS 2947/14

30. 09. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem o ústavní stížnosti stěžovatelů 1. Ing. Zdeňka Zufalého a 2. Mgr. Mileny Zufalé, obou zastoupených JUDr. Zdeňkem Kupkou, advokátem se sídlem Tichá 464/1, Ostrava-Svinov, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. června 2014 sp. zn. 29 Cdo 1360/2014, usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. dubna 2013 č. j. 8 Cmo 339/2012-458 a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. května 2012 č. j. 24 Cm 164/2008-405, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Dne 4. 9. 2014 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání označené jako "ústavní stížnost", kterou se stěžovatelé domáhají zrušení shora uvedených rozhodnutí obecných soudů.

Podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. K ústavní stížnosti, podané a podepsané právním zástupcem stěžovatelů (a spolupodepsané oběma stěžovateli), však nebyla předložena plná moc k zastupování stěžovatelů před Ústavním soudem (§ 30 odst. 1, § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Podání rovněž trpělo dalšími nedostatky (§ 34, § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu).

K odstranění výše uvedených nedostatků byl vyzván právní zástupce stěžovatelů přípisem, jenž mu byl doručen do datové schránky dne 10. 9. 2014. Tento přípis obsahoval upozornění, že neodstranění vytýkaných vad ve lhůtě do 15 dnů bude mít za následek odmítnutí návrhu.

Ústavní soud konstatuje, že k dnešnímu dni nedošlo k odstranění vytýkaných vad podání, přičemž lhůta k tomu stanovená uplynula dne 25. 9. 2014. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než postupovat podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a soudcem zpravodajem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítnout z důvodu neodstranění vad návrhu v určené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. září 2014


Jan Filip v. r.
soudce Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 30. 9. 2014, sp. zn. III. ÚS 2947/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies