IV. ÚS 726/13

02. 10. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa a soudců Vladimíra Kůrky a Jana Musila ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky JUDr. Dany Novákové, zastoupené JUDr. Jaroslavem Pavlasem, Ph.D., advokátem se sídlem ve Velkém Meziříčí, Náměstí 22/24, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. prosince 2012 č. j. 8 Cmo 421/2012-180 a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. října 2012 č. j. 12 Cm 24/2007-136, o vyloučení soudce Tomáše Lichovníka z projednání a rozhodování věci, takto:

Soudce Tomáš Lichovník je vyloučen z projednání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. IV. ÚS 726/13.

Odůvodnění

Soudci Ústavního soudu Tomáši Lichovníkovi byly na základě ustanovení § 12 odst. 16 (přechodná ustanovení) rozvrhu práce Ústavního soudu v platném znění (Org. 45/14) přiděleny senátní věci v souvislosti s uplynutím mandátu ústavní soudkyně Michaely Židlické, které nebyly k datu 16. června 2014 ukončeny.

V této souvislosti tento soudce adresoval dne 1. října 2014 předsedovi III. senátu Ústavního soudu podání, ve kterém uvádí, že podstatou této věci je, že nepřipustil vedlejší účastenství JUDr. Miroslava Nováka v řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 12 Cm 24/2007. JUDr. Miroslav Novák byl jeho kolegou nejméně 15 let u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou a přes dva roky pak u Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě, kde s ním občas zasedal i v jednom odvolacím senátu.

Proto navrhl své vyloučení z projednání a rozhodování ústavní stížnosti sp. zn. IV. ÚS 726/13, která mu byla přidělena jako soudci zpravodaji.

II.
Podle § 36 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů je soudce vyloučen z projednání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti.

Třetí senát Ústavního soudu vzal v úvahu skutečnosti uváděné soudcem Tomášem Lichovníkem a dospěl k závěru, že za daného stavu zde vznikl zákonný důvod (tzv. iudex inhabilis) pro vyloučení jmenovaného soudce z rozhodování o předmětném návrhu a rozhodl proto tak, že jmenovaný soudce je vyloučen z projednání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. IV. ÚS 726/13.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. října 2014

Jan Filip v. r.
předseda senátu Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 2. 10. 2014, sp. zn. IV. ÚS 726/13, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies