III. ÚS 3175/12

02. 10. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl předsedou senátu Janem Filipem ve věci ústavní stížnosti: A) J. H. a nezletilého B) T. J. H., zastoupeného zákonnou zástupkyní J. H., oba právně zastoupeni Mgr. Petrem Langem, advokátem se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. května 2012 č. j. 20 Co 365/2012-411 a proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 1. března 2012 č. j. 40 Nc 2516/2011-200, za účasti Krajského soudu v Brně a Městského soudu v Brně, jako účastníků řízení a 1) J. G. H. a 2) Magistrátu města Jablonec nad Nisou, oddělení sociálně právní ochrany dětí, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, jako vedlejších účastníků řízení, takto:

Ústavní soud ustanovuje panu J. G. H., jako prvnímu vedlejšímu účastníkovi řízení, JUDr. Kateřinu Sekaninovou, advokátku se sídlem Jezuitská 13, 602 00 Brno, opatrovníkem pro řízení před Ústavním soudem.

Odůvodnění:

Ústavní stížností podanou dne 20. 8. 2012 se stěžovatelé domáhají zrušení v záhlaví tohoto usnesení označených rozhodnutí.

V souladu s § 42 odst. 4 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), se Ústavní soud pokusil ústavní stížnost doručit prvnímu vedlejšímu účastníkovi řízení. Zásilka se vrátila s tím, že nebyla vyzvednuta.

Lze předpokládat, že i v dalším průběhu řízení před Ústavním soudem bude zapotřebí tomuto účastníkovi doručovat písemnosti a vyrozumívat ho o procesních úkonech. Kontakt s tímto účastníkem je ztěžován jeho pobytem v zahraničí a obtížemi při doručování.

S ohledem na výše uvedené byl v souladu s § 63 zákona o Ústavním soudu ve spojení s § 29 občanského soudního řádu ustanoven opatrovník pro řízení před Ústavním soudem. Při výběru osoby opatrovníka byl Ústavní soud veden vlastní ustálenou rozhodovací činností v obdobných procesních situacích.

Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. října 2014

Jan Filip v. r.
předseda senátu Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 2. 10. 2014, sp. zn. III. ÚS 3175/12, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies