IV. ÚS 3013/14

02. 10. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa a soudců Vladimíra Kůrky a Jana Musila ve věci ústavní stížnosti stěžovatele MUDr. Jakuba Vranky, zastoupeného JUDr. Mgr. Karlem Horákem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Poříčí 12, proti rozsudku Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě ze dne 27. června 2014 č. j. 54 Co 282/2013-1414 a rozsudku Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 28. ledna 2013 č. j. 4 P 21/2012-955, o vyloučení soudce Tomáše Lichovníka z projednání a rozhodování věci, takto:

Soudce Tomáš Lichovník je vyloučen z projednání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. IV. ÚS 3013/14.

Odůvodnění

Ústavnímu soudu byl ve shora uvedené věci dne 24. 9. 2014 doručen návrh stěžovatele na vyloučení soudce Tomáše Lichovníka z projednávání a rozhodování této věci. Námitku podjatosti stěžovatel odůvodnil tím, že "JUDr. Tomáš Lichovník byl ve věci činný jako předseda senátu Krajského soudu v Brně - pobočka Jihlava do doby, než byl jmenován ústavním soudcem".

Ve vyjádření k námitce podjatosti Tomáš Lichovník uvedl, že se ztotožňuje s důvody, spočívajícími ve skutečnosti, že ve věci, jež je předmětem nyní projednávané ústavní stížnosti, byl po celou dobu činný jako předseda senátu Krajského soudu v Brně - pobočka v Jihlavě, a to až do svého jmenování soudcem Ústavního soudu". Proto navrhl své vyloučení z projednání a rozhodování ústavní stížnosti sp. zn. IV. ÚS 3013/14, která mu byla přidělena jako soudci zpravodaji.

Podle § 36 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), je soudce vyloučen z projednání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti. Dle § 36 odst. 2 zákona o Ústavním soudu je soudce též vyloučen, jestliže byl v téže věci činný při výkonu jiné funkce nebo povolání, než je funkce soudce Ústavního soudu.

Třetí senát Ústavního soudu vzal v úvahu skutečnosti uváděné soudcem Tomášem Lichovníkem a dospěl k závěru, že za daného stavu zde vznikl zákonný důvod (tzv. iudex inhabilis) pro vyloučení jmenovaného soudce z rozhodování o předmětném návrhu a rozhodl proto tak, že jmenovaný soudce je vyloučen z projednání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. IV. ÚS 3013/14.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. října 2014

Jan Filip v. r.
předseda senátu Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 2. 10. 2014, sp. zn. IV. ÚS 3013/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies