IV. ÚS 2369/14

03. 10. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl o návrhu Josefa Večeři, proti usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 23. 5. 2014 č. j. 13 EXE 3149/2013-29, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Navrhovatel ve svém podání doručeném Ústavnímu soudu dne 14. 7. 2014 požadoval zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí Okresního soudu ve Zlíně.

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo základní náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel dne 29. 7. 2014 vyzván k odstranění jeho vad ve lhůtě 30 dnů, přičemž byl současně poučen, že neodstranění vad v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí. Poučení o náležitostech návrhu se mu přitom dostalo již v řadě jeho předchozích podání.

Podle záznamu doručující pošty byla uvedená výzva po uplynutí úložní doby vložena dne 15. 8. 2014 do domovní schránky navrhovatele.

Protože navrhovatel ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) vady neodstranil, Ústavní soud návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. října 2014

JUDr. Vladimír Sládeček
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 10. 2014, sp. zn. IV. ÚS 2369/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies