II. ÚS 2192/14

06. 10. 2014, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem o ústavní stížnosti stěžovatele ing. Jaromíra Houžvičky, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 3. 2014, č. j. 4 As 33/2014 - 19, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 27. 6. 2014 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost, která brojí proti v záhlaví označenému usnesení Nejvyššího správního soudu. Tímto usnesením Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost, podanou proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. 1. 2014, č. j. 15 Af 157/2013-49, kterým tento soud stěžovateli nepřiznal osvobození od soudních poplatků a nevyhověl jeho žádosti o ustanovení zástupce.

Stěžovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků (§ 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů), a pro řízení před Ústavním soudem nebyl navrhovatel zastoupen advokátem (§ 30, § 31 cit. zákona).

K odstranění formálních a obsahových nedostatků podání, jakož i nedostatku povinného zastoupení advokátem, byl navrhovatel vyzván přípisem, jemu doručeným dne 28. 7. 2014 (§ 49 odst. 4 o. s. ř.), v němž byl též upozorněn, že neodstraní-li vytýkané vady ve lhůtě do 20 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se mu náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí.

Dne 15. 8. 2014 obdržel Ústavní soud žádost stěžovatele o prodloužení lhůty k odstranění vad ústavní stížnosti, a to "alespoň do 30. 9. 2014".

Této žádosti Ústavní soud vyhověl a přípisem ze dne 27. 8. 2014, doručeným stěžovateli dne 8. 9. 2014, stěžovatele informoval o tom, že lhůtu k odstranění vad prodlužuje s konečnou platností do 30. 9. 2014, nicméně s tím, že neodstraní-li stěžovatel vytčené vady ani v tomto novém termínu, bude ústavní stížnost odmítnuta.

Ústavní soud konstatuje, že navrhovatel vady svého návrhu k dnešnímu dni neodstranil. Základní vadou, od níž se ostatně odvíjely vady další, byla absence povinného zastoupení advokátem.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a soudcem zpravodajem (mimo ústní jednání) návrh odmítnout z důvodu neodstranění vad návrhu v určené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. října 2014


Vojtěch Šimíček v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 10. 2014, sp. zn. II. ÚS 2192/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies