II. ÚS 836/16

31. 03. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Davida Uhlíře, soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudce Tomáše Lichovníka, ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Českomoravský cement, a. s., se sídlem Mokrá-Horákov, Mokrá 359, zastoupené JUDr. Daliborem Lorencem, advokátem se sídlem Brno, Veselá 238/39, o vyloučení soudce Ludvíka Davida z projednání a rozhodování věci, takto:

Soudce Ludvík David je vyloučen z projednání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. II. ÚS 836/16.

Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu byla dne 13. března 2016 doručena ústavní stížnost stěžovatelky, směřující proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 9. října 2013 č. j. 36 C 314/2005-412, rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11. prosince 2014 č. j. 18 Co 105/2014-470 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. prosince 2015 č. j. 28 Cdo 2438/2015-501. Dne 17. března 2016 byl Ústavnímu soudu doručen návrh stěžovatelky na vyloučení soudce Ludvíka Davida z projednání a rozhodování předmětné věci z důvodu, že ústavní stížnost směřuje proti rozhodnutím vydaným v řízení, v jehož dovolacím stadiu byl tento soudce členem senátu, který ve věci rozhodoval.

2. Soudce Ludvík David ve sdělení ze dne 29. března 2016 uvedl, že ve věci této ústavní stížnosti, ve které by měl být členem senátu, jako předseda i člen senátu 28 Cdo Nejvyššího soudu ve věci (opakovaně) rozhodoval již v předchozí fázi řízení. S ohledem na uvedené skutečnosti soudce Ludvík David navrhoval, aby I. senát Ústavního soudu, s poukazem na ustanovení § 36 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), postupoval podle § 10 odst. 1 platného rozvrhu práce.

3. Podle ustanovení § 36 odst. 2 zákona o Ústavním soudu, soudce je též vyloučen, jestliže byl v téže věci činný při výkonu jiné funkce nebo povolání, než je funkce soudce Ústavního soudu. Rozhodnutí o vyloučení soudce z důvodů uvedených v ustanovení § 36 odst. 2 zákona o Ústavním soudu takto představuje výjimku z ústavní zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (srov. čl. 38 odst. 1, dále i čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod).

4. Vzhledem k uváděným okolnostem má posuzující senát za to, že podmínka možné pochybnosti o nepodjatosti soudce JUDr. Ludvíka Davida je v dané věci splněna, neboť se dříve podílel na rozhodnutí ve věci stěžovatele, které se stalo východiskem pro nyní napadená rozhodnutí.

5. Na základě ustanovení § 36 odst. 2 a § 38 odst. 1 věty druhé zákona o Ústavním soudu ve spojení s ustanovením § 10 odst. 1 rozvrhu práce (Org. 1/16) rozhodl I. senát Ústavního soudu o vyloučení soudce Ludvíka Davida z projednání a rozhodování ve věci tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. března 2016


David Uhlíř v. r.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 31. 3. 2016, sp. zn. II. ÚS 836/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies