I. ÚS 1040/15

31. 03. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti stěžovatele P. P., t. č. Věznice Bělušice, 435 26 Bečov u Mostu, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. ledna 2015 č. j. 14 To 165/2014-108, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu byl dne 8. dubna 2015 doručen návrh stěžovatele, ve kterém se domáhal zrušení usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. ledna 2015 č. j. 14 To 165/2014-108. Napadeným rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání stěžovatele proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. října 2014 č. j. 49 T 1/2014-95, kterým bylo rozhodnuto, že podle § 124 odst. 1 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, čl. 3 a čl. 5 Úmluvy o předávání odsouzených osob a podle čl. 3 Dodatkového protokolu k Úmluvě o předávání odsouzených osob, se na území České republiky uznává rozsudek Zemského soudu v Drážďanech ze dne 27. března 2013 sp. zn. 15 KLs 143 Js 394/11, jímž byl stěžovatel uznán vinným ze spáchání zvlášť závažného loupežného vydírání, zvlášť závažné loupeže v jednočinném souběhu s pokusem zvlášť závažného loupežného vydírání a s nebezpečným ublížením na zdraví, loupežného vydírání, krádeže spáchané vloupáním do bytu a krádeže podle ustanovení trestního zákona Spolkové republiky Německo, na které se odkazuje a kterých se dopustil skutky, podrobně popsanými ve výroku uvedeného rozsudku, za což mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání osmi let.

2. Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. V předmětné věci ústavní stížnost stěžovatele náležitosti tohoto zákona nesplňovala.

3. Dne 29. ledna 2016 byla stěžovateli doručena výzva Ústavního soudu k odstranění vad návrhu, spočívajících zejména v absenci zastoupení stěžovatele advokátem. Stěžovateli byla k jejich odstranění stanovena lhůta 30 dnů od doručení této výzvy.

4. Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě, která marně uplynula v pondělí dne 29. února 2016, nebyly vytýkané vady přes řádné poučení odstraněny, Ústavní soud podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu podanou ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. března 2016

David Uhlíř v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 31. 3. 2016, sp. zn. I. ÚS 1040/15, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies