I. ÚS 2248/15

31. 03. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti stěžovatele Oldřicha Tučka, proti usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 10. února 2015 č. j. 42 C 86/2012-217 a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. dubna 2015 č. j. 13 Co 137/2015-244, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu byla dne 24. července 2015 doručena ústavní stížnost stěžovatele, ve které se domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí ve věci žaloby na obnovu řízení. Ústavní stížnost stěžovatel spojil se žádostí o zohlednění nepředvídatelné události, konkrétně úmrtí právního zástupce stěžovatele a v této souvislosti vyjádřil přesvědčení, že zpracování stížnosti je provedeno přehledně a je tak Ústavním soudem projednatelná.

2. Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. V předmětné věci ústavní stížnost stěžovatele náležitosti tohoto zákona nesplňovala.

3. Dne 27. ledna 2016 byla stěžovateli doručena výzva Ústavního soudu k odstranění vady návrhu a k předložení plné moci advokáta, který bude stěžovatele před Ústavním soudem zastupovat (§ 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu), a to ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy.

4. Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě, která marně uplynula v pátek dne 26. února 2016, nebyla vytýkaná vada přes řádné poučení odstraněna, Ústavní soud podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu podanou ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. března 2016

David Uhlíř v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 31. 3. 2016, sp. zn. I. ÚS 2248/15, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies