III. ÚS 458/16

01. 04. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Josefem Fialou o ústavní stížnosti stěžovatele Jana Beneše, ve věci zvýšení starobního důchodu, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

1. Stěžovatel doručil Ústavnímu soudu dne 10. 2. 2016 podání týkající se jeho starobního důchodu, k němuž přiložil usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14. prosince 2015 č. j. 5 Ads 229/2015-20 a usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. ledna 2016 č. j. 5 Ads 229/2015-25.

2. Na základě zjištění, že podání nesplňovalo zákonem stanovení podmínky předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") pro ústavní stížnost, byl stěžovatel vyzván k odstranění vad ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy a upozorněn na následky jejich neodstranění. Výzva byla stěžovateli doručena dne 22. 2. 2016, adresát na ni v určené lhůtě nereagoval.

3. Vzhledem k tomu, že vady návrhu nebyly v učené lhůtě odstraněny, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. dubna 2016


Josef Fiala v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2016, sp. zn. III. ÚS 458/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies