II. ÚS 344/16

04. 04. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky S. S., proti blíže nespecifikovaným rozhodnutím Obvodního soudu a Městského soudu „o odebrání dětí“ takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 30. 1. 2016 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost, kterou stěžovatelka brojí proti blíže nespecifikovaným rozhodnutím Obvodního soudu a Městského soudu „o odebrání dětí“.

Toto podání zjevně nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou procesních a obsahových nedostatků [§ 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Ústavním soudu“)], zejména nebyla připojena plná moc udělená advokátovi (§ 30, § 31 cit. zákona). K odstranění těchto nedostatků návrhu byla navrhovatelka Ústavním soudem vyzvána a byla též upozorněna, že neodstraní-li vytýkané vady ve lhůtě do 20 dnů, bude návrh odmítnut. Dostalo se jí rovněž náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí.

Dne 25. 2. 2016 byla Ústavnímu soudu doručena žádost stěžovatelky o „prodloužení limitu“ z důvodu toho, že prý požádala o bezplatného právníka České advokátní komory a nyní čeká, „až se ozve“.

Ústavní soud této žádosti vyhověl a výzvou ze dne 29. 2. 2016, doručenou stěžovatelce osobně dne 3. 3. 2016, prodloužil lhůtu k odstranění vad ústavní stížnosti do 31. 3. 2016 s výslovným upozorněním, že neodstraní-li stěžovatelka popsané vady návrhu ani v této nové lhůtě, bude návrh odmítnut.

Na tuto další výzvu stěžovatelka již nijak nezareagovala.

Ústavní soud proto konstatuje, že navrhovatelka vady svého návrhu k dnešnímu dni neodstranila, přičemž lhůta k odstranění vytknutých vad marně uplynula již dne 31. 3. 2016.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudcem zpravodajem (mimo ústní jednání) návrh odmítnout z důvodu neodstranění vad návrhu v určené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. dubna 2016


Vojtěch Šimíček v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 4. 4. 2016, sp. zn. II. ÚS 344/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies