I. ÚS 488/16

05. 04. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Davida Uhlíře a soudců Kateřiny Šimáčkové a Tomáše Lichovníka (soudce zpravodaj) ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky P. U., proti usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. 11 Co 142/2015-697 ze dne 20. 10. 2015, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění

Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 11. 2. 2016, domáhala se stěžovatelka zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí Krajského soudu v Plzni s odůvodněním, že jím bylo porušeno její ústavně zaručené právo na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, a dále bylo zasaženo do práv jejích nezletilých dětí, garantovaných v čl. 32 odst. 4 Úmluvy o právech dítěte.

Přípisem, doručeným Ústavnímu soudu dne 1. 4. 2016, vzala stěžovatelka ústavní stížnost v celém rozsahu zpět.

Dle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. V takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že podmínky citovaného ustanovení byly v projednávaném případě naplněny, soud dle něj postupoval a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. dubna 2016


David Uhlíř v. r.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 4. 2016, sp. zn. I. ÚS 488/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies