I. ÚS 2306/15

06. 04. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti stěžovatele M. Š. proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. února 2015 sp. zn. 8 Tdo 197/2015, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu byla dne 29. července 2015 doručena ústavní stížnost stěžovatele, ve které se domáhal zrušení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. února 2015 sp. zn. 8 Tdo 197/2015. Napadeným usnesením dovolací soud odmítl dovolání podané stěžovatelem proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. června 2014 č. j. 7 To 168/2014-99, kterým krajský soud jako soud odvolací zamítl odvolání stěžovatele proti rozsudku Okresního soudu v Mostě ze dne 7. dubna 2014 č. j. 5 T 24/2014-86.

2. Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. V předmětné věci ústavní stížnost stěžovatele náležitosti tohoto zákona nesplňovala.

3. Dne 22. ledna 2016 byla stěžovateli odeslána výzva Ústavního soudu k odstranění vad návrhu a k předložení plné moci advokáta, který bude stěžovatele před Ústavním soudem zastupovat (§ 30 odst. 1, § 31 odst. 2 a § 41 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu). Vzhledem k tomu, že stěžovatel nebyl doručujícím orgánem zastižen, byla zásilka dne 25. ledna 2016 uložena a připravena k vyzvednutí. Stěžovatel si zásilku v úložní době nevyzvedl a dne 5. února 2016 byla zásilka vložena do domovní schránky. Podle ustanovení § 49 odst. 4 o. s. ř. nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Dnem 5. února 2016 pak začala plynout stanovená 30 denní lhůta k odstranění vad návrhu, jež skončila v pondělí dne 7. března 2016.

4. Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě, která marně uplynula, nebyly vytýkané vady přes řádné poučení odstraněny, Ústavní soud podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu podanou ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. dubna 2016


David Uhlíř v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 4. 2016, sp. zn. I. ÚS 2306/15, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies