I. ÚS 11/16

08. 04. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 8. dubna 2016 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem o ústavní stížnosti pana Romana Hyska, Vazební věznice P. O. BOX 5/A2C, Praha 4 - Pankrác, proti jinému zásahu orgánu veřejné moci spočívající v porušování základních práv a svobod stěžovatele ministrem spravedlnosti ČR, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dříve, než může Ústavní soud přikročit k věcnému přezkumu stěžovaného rozhodnutí, je povinen zjistit, zda ústavní stížnost splňuje všechny náležitosti požadované zákonem o Ústavním soudu.

Dle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu musí být fyzické a právnické osoby jako účastníci nebo jako vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy. Stěžovatel však právně zastoupen advokátem nebyl.

O výše uvedených náležitostech ústavní stížnosti byl stěžovatel poučen přípisem ze dne 13. 1. 2016, v němž byl odkázán na poučení, kterého se mu dostalo ve věci IV. ÚS 3510/15. Stěžovateli byla za účelem odstranění vad stanovena lhůta 30 dnů, která počala plynout následující den po doručení předmětného přípisu, tj. 19. 1. 2016.

Vzhledem k tomu, že ani do dne rozhodnutí Ústavního soudu nebyly vady podání odstraněny, nezbylo, než předmětnou ústavní stížnost odmítnout v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu pro neodstranění vad návrhu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. dubna 2016


Tomáš Lichovník v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 8. 4. 2016, sp. zn. I. ÚS 11/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies