IV. ÚS 556/16

11. 04. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou ve věci ústavní stížnosti Jaroslava Záruby, bez právního zastoupení, proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 9. 2015, č. j. 25 Co 245/2015-77, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 16. 2. 2016 ústavní stížnost směřující proti shora uvedenému potvrzujícího rozsudku odvolacího soudu, kterým bylo stěžovateli uloženo zaplatit vedlejšímu účastníkovi peněžitou částku ve výši 27 712 Kč s příslušenstvím.

Stěžovatel však, mimo dalších vad podání, nebyl zastoupen advokátem, jak vyžaduje § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Ústavní soud vyzval stěžovatele, aby vady odstranil a stanovil k tomu třicetidenní lhůtu, která marně uplynula dne 29. 3. 2016. Součástí výzvy bylo poučení o odmítnutí ústavní stížnosti v případě, nebudou-li vady podání v poskytnuté lhůtě odstraněny. Stěžovatel podáním ze dne 16. 2. 2016 požádal o prodloužení lhůty nejdéle do 8. 4. 2016, avšak ani k tomuto dni nedošlo k odstranění vad podání, proto Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh odmítnout podle § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. dubna 2016


Jaromír Jirsa v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 11. 4. 2016, sp. zn. IV. ÚS 556/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies