IV. ÚS 1034/16

11. 04. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou ve věci návrhu Ing. Jaromíra Houžvičky a Jana Houžvičky, oba bez zastoupení, proti přípisu Ústavního soudu ze dne 29. února 2016, sp. zn. III. ÚS 659/16, ústavní stížnosti ze dne 25. ledna 2016, sp. zn. IV. ÚS 296/16, usnesení Okresního soudu v Jičíně ze dne 23. listopadu 2015, č. j. 5 Nc 4172/2008-1307, a příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 18. srpna 2015, č. j. 67 Ex 7351/08-689, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne nesrozumitelné podání navrhovatelů, označené jako ústavní stížnost, z něhož nebylo patrné, proti čemu navrhovatelé brojí a čeho se domáhají.

Podání nemělo ani další náležitosti dané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), přičemž z lustra Ústavního soudu je patrné, že navrhovatelé se na Ústavní soud obrátili opakovaně v různých věcech. I tentokrát tak ovšem učinili s vadami, přestože o jejich existenci byli prokazatelně a opakovaně poučeni, jakož i o možnosti Ústavního soudu odmítnout návrh dle ustanovení § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu. Za daného stavu věci lze dovodit jejich informovanost, pročež nové poučování by bylo pouze formalistické, bezpředmětné a neefektivní.

Proto Ústavní soud jejich návrh podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. dubna 2016


Jaromír Jirsa v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 11. 4. 2016, sp. zn. IV. ÚS 1034/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies