IV. ÚS 1061/16

11. 04. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou ve věci návrhu Aleny Houžvičkové, proti usnesení Okresního soudu v Jičíně ze dne 28. července 2015, č. j. 29 EXE 161/2015-22, a usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. ledna 2016, č. j. 24 Co 469/2015-39, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel podání navrhovatelky označené jako ústavní stížnost směřující proti uvedeným usnesením i všem jim předcházejícím rozhodnutím, spojených s požadavkem na odstranění povinnosti právního zastoupení a placení soudních poplatků.

Podání ale nemělo náležitosti požadované v zákoně č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Z lustra Ústavnímu soudu je patrné, že navrhovatelka se na Ústavní soud opakovaně v různých věcech obrátila, se shodným požadavkem na odstranění povinnosti právního zastoupení a placení soudních poplatků. I tentokrát tak učinila s vadami, přestože byla opakovaně a prokazatelně o existenci vad poučena, a rovněž tak o ustanovení § 43 odstavci 1 písmenu a) zákona o Ústavním soudu. Za daného stavu věci lze dovodit, její informovanost, pročež nové poučování by bylo formalistické, bezpředmětné a neefektivní.

Proto Ústavní soud její návrh podle § ustanovení § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu, odmítl
Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. dubna 2016


Jaromír Jirsa v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 4. 2016, sp. zn. IV. ÚS 1061/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies