I. ÚS 2819/15

12. 04. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o návrhu Michala Zálešáka, zastoupeného Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Praha 8, Černého 517/13, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. července 2015 č. j. 7 As 106/2015-67, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. V ústavní stížnosti, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 17. září 2015, napadl navrhovatel prostřednictvím svého nového právního zástupce Mgr. Václava Voříška rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. července 2015 č. j. 7 As 106/2015-67 s tím, že vzhledem ke složitosti věci doplní právní zástupce navrhovatele ústavní stížnost později a rovněž předloží plnou moc navrhovatele právnímu zástupci pro řízení před Ústavním soudem.

2. Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení návrhu, zkoumá, zda návrh splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jeho projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

3. S ohledem na absenci řádné plné moci a odůvodnění návrhu, vyzval Ústavní soud právního zástupce navrhovatele výzvou ze dne 10. února 2016, která mu byla doručena téhož dne, k jejich odstranění, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení této výzvy.

4. V podání, doručeném Ústavnímu soudu dne 26. února 2016, Mgr. Václav Voříšek uvedl, že navrhovatel již nemá zájem na pokračování řízení o ústavní stížnosti a proto podanou ústavní stížnost bere zpět.

5. Ústavní soud konstatuje, že k dnešnímu dni k odstranění vytýkaných vad návrhu nedošlo a lhůta k tomu stanovená uplynula dne 25. února 2016. Z uvedených skutečností pak plyne, že v posuzované věci se jedná pouze o podání právního zástupce, ke kterému ani dodatečně nezískal plnou moc navrhovatele.

6. Ústavní soud proto postupoval podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu a soudcem zpravodajem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost odmítl jako návrh podaný někým zjevně neoprávněným.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. dubna 2016


David Uhlíř v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 12. 4. 2016, sp. zn. I. ÚS 2819/15, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies