I. ÚS 3976/14

12. 04. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka ve věci ústavní stížnosti nezletilého Jozefa Tamáše, zastoupeného Mgr. et Mgr. Alenou Vlachovou, advokátkou, se sídlem v Praze, Husova 242/9, vedené pod sp. zn. I. ÚS 3976/14, směřující proti rozsudku Okresního soudu Plzeň - město ze dne 5. května 2011 č. j. 39 C 735/2010-34, ve věci ústavní stížnosti téhož stěžovatele, zastoupeného stejnou advokátkou, vedené pod sp. zn. II. ÚS 544/15, směřující proti rozsudkům Okresního soudu Plzeň - město ze dne 20. července 2011 č. j. 28 C 339/2010-44, ze dne 26. září 2011 č. j. 34 C 682/2009-39 a ze dne 27. července 2012 č. j. 11 C 680/2010-58, a ve věci další ústavní stížnosti téhož stěžovatele, vedené pod sp. zn. II. ÚS 107/16, směřující proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. října 2015 č. j. 26 Cdo 4140/2015-130, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. března 2015 č. j. 10 Co 145/2015-82 a proti usnesení Okresního soudu Plzeň - město ze dne 26. ledna 2015 č. j. 78 EXE 2468/2012-70, takto:

Ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. I. ÚS 3976/14, sp. zn. II. ÚS 544/15 a sp. zn. II. ÚS 107/16 se spojují ke společnému řízení a nadále budou vedeny pod sp. zn. I. ÚS 3976/14.

Odůvodnění :

1. Ústavní soud obdržel ve výroku uvedené ústavní stížnosti, jimiž se stěžovatel domáhá zrušení výše uvedených rozhodnutí obecných soudů. Všechny ústavní stížnosti spolu věcně souvisejí.

2. Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 občanského soudního řádu, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků řízení.

3. V případě uvedených ústavních stížností se jedná o ústavní stížnosti téhož stěžovatele, zastoupeného stejnou advokátkou, jež současně vykazují obdobné skutkové i právní okolnosti.

4. Ústavní soud proto z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení dle výše uvedených zákonných ustanovení tyto věci spojil ke společnému řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. dubna 2016


Pavel Rychetský v. r.
předseda Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 12. 4. 2016, sp. zn. I. ÚS 3976/14, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies