III. ÚS 629/16

14. 04. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem ve věci návrhu navrhovatelky Aleny Houžvičkové, bez právního zastoupení, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. prosince 2015 č. j. 3 As 203/2015-16 a proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci ze dne 25. srpna 2015 č. j. 59 Af 4/2015-56, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

I.

Návrhem, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 23. 2. 2016, a který byl doplněn podáním Ústavnímu soudu doručeným dne 24. 2. 2016, se navrhovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí.

II.

Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v ust. § 30, § 31, § 34 a § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud navrhovatelku k odstranění vad podání. K tomu jí stanovil lhůtu 15 dnů od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud navrhovatelku upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude Ústavní soud nucen podání (ústavní stížnost) podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout. Výzva k odstranění vad podání byla navrhovatelce doručena dne 21. 3. 2016. Od následujícího dne počala navrhovatelce běžet lhůta k odstranění vad podání, která uplynula dnem 5. 4. 2016.

Dne 5. 4. 2016 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, ve kterém navrhovatelka Ústavní soud požádala o prodloužení lhůty k odstranění vad podání "alespoň do 30. 4. 2016 (vhodněji do 31. 5. 2016), nebo do konečného vyřízení žádosti o poskytnutí právní pomoci advokátem Českou advokátní komorou, kterou budu nucena po mém uzdravení stejně podat...". K vyhovění této žádosti navrhovatelky Ústavní soud neshledal důvod.

Protože navrhovatelka vady svého podání ve stanovené lhůtě, resp. ani do dnešního dne, neodstranila, soudce zpravodaj návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. dubna 2016


JUDr. Radovan Suchánek v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 4. 2016, sp. zn. III. ÚS 629/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies