IV. ÚS 708/16

14. 04. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Josefa Fialy a soudců Jana Filipa a Radovana Suchánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele T. R., zastoupeného Mgr. Ing. Daliborem Rakoušem, advokátem, sídlem Wenzigova 1004/14, Praha 2, proti postupu Okresního soudu Praha - západ a Krajského soudu v Praze ve věci sp. zn. 14 T 7/2014, takto:

Soudci JUDr. Jaromír Jirsa, JUDr. Jan Musil a JUDr. Vladimír Sládeček nejsou vyloučeni z projednání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. IV. ÚS 708/16.

Odůvodnění

I.

Ve věci sp. zn. IV. ÚS 708/16 vznesl stěžovatel Tomáš Rychtecký podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 4. 4. 2016 námitku podjatosti soudce JUDr. Jana Musila a dalších soudců Ústavního soudu s výjimkou soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové, JUDr. Davida Uhlíře a JUDr. Ludvíka Davida. Námitku stěžovatel odůvodnil tvrzením, stručně shrnuto, že při přidělování předchozích ústavních stížností byli jemu a jeho nezletilým dětem T. a B. R. odňati zákonní soudci, což dovozoval z přidělení jeho předchozích ústavních stížností do jednotlivých senátů Ústavního soudu.

II.

Soudci JUDr. Jaromír Jirsa, JUDr. Jan Musil a JUDr. Vladimír Sládeček ve svých vyjádřeních ze dne 6. 4. 2016 a ze dne 7. 4. 2016 uvedli, že se necítí být podjati, že nemají žádný vztah ani k věci samé, ani k osobám zúčastněným na řízení nebo k jejich zástupcům.

III.

Podle § 36 odst. 1 a 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), je soudce vyloučen z projednání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti, nebo jestliže byl v téže věci činný při výkonu jiné funkce nebo povolání, než je funkce soudce Ústavního soudu.

Třetí senát Ústavního soudu, který rozhoduje podle rozvrhu práce Ústavního soudu o námitkách podjatosti vznesených proti soudcům čtvrtého senátu, neshledal ve věci sp. zn. IV. ÚS 708/16 žádné podmínky pro použití § 36 odst. 1 a odst. 2 zákona o Ústavním soudu, a proto rozhodl, že soudci JUDr. Jaromíra Jirsa, JUDr. Jan Musil a JUDr. Vladimír Sládeček nejsou vyloučeni z projednání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. IV. ÚS 708/16.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. dubna 2016


Josef Fiala v. r.
předseda III. senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 14. 4. 2016, sp. zn. IV. ÚS 708/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies