I. ÚS 3237/15

18. 04. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti, kterou podal Vladimír Hatle, zastoupený Mgr. Janem Boučkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Opatovická 1659/4, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. července 2015 č. j. 30 Cdo 797/2015-197, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. V ústavní stížnosti ze dne 3. listopadu 2015, doručené Ústavnímu soudu elektronicky bez podpisu v 11:57:31 hod. a datovou zprávou v 11:58:33 hod. dne 3. listopadu 2015, doplněné podáním dne 15. března 2016, stěžovatel podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), navrhoval zrušení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. července 2015 č. j. 30 Cdo 797/2015-197 s tvrzením, že napadeným rozhodnutím bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces. V ústavní stížnosti stěžovatel uvedl, že napadené usnesení dovolacího soudu mu bylo doručeno 8. září 2015.

2. Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem o Ústavním soudu.

3. Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu ústavní stížnost je možno podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. Podle pravidel pro počítání lhůt (§ 57 odst. 2 o. s. ř.) tato dvouměsíční lhůta začíná běžet dnem, v němž bylo rozhodnutí o posledním procesním prostředku stěžovateli doručeno, a uplyne ve stejný den o dva měsíce později.

4. Ústavní soud z vyžádaného spisu Obvodního soudu pro Prahu 1 ověřil, že napadené usnesení Nejvyššího soudu bylo podáno do datové schránky právního zástupce stěžovatele v 10:03:54 hod. dne 2. září 2015, téhož dne v 11:00:18 hod. se přihlásila oprávněná osoba (č. listu 202) a právní moci nabylo taktéž dne 2. září 2015. Lhůta k podání ústavní stížnosti tedy uplynula v pondělí dne 2. listopadu 2015.

5. Za situace, kdy stěžovatel ústavní stížnost doručil Ústavnímu soudu v úterý dne 3. listopadu 2015, se tak stalo po uplynutí dvouměsíční lhůty určené pro její podání.

6. Výše uvedená dvouměsíční lhůta k podání ústavní stížnosti, podmiňující vedle dalších požadavků možnost jejího věcného projednání, je nepřekročitelná a marné uplynutí této lhůty zákon neumožňuje jakkoliv zhojit.

7. Ústavní soud proto ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. dubna 2016


David Uhlíř v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 18. 4. 2016, sp. zn. I. ÚS 3237/15, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies