II. ÚS 2218/14 #2

18. 04. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl předsedou senátu Vojtěchem Šimíčkem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelek 1) Marie Salmové - Reifferscheidt-Raitz, a 2) Idy Schoellerové, zastoupených Mgr. Alenou Kinclovou, advokátkou se sídlem Sadová 1808, Lysá nad Labem, proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7. 11. 2012, č. j. 1 Co 42/2012-541, ve znění opravného usnesení ze dne 6. 2. 2013, č. j. 1 Co 42/2012-568, a proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 19. 3. 2014 č. j. 30 Cdo 1883/2013-735, za účasti Vrchního soudu v Olomouci a Nejvyššího soudu jako účastníků řízení, takto:

Usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 2. 2016, č. j. II. ÚS 2218/14-96, se opravuje tak, že se v záhlaví obě slova "Praze" nahrazují slovy "Olomouci" a v odst. 19. odůvodnění se slovo "Praze" nahrazuje slovem "Olomouci".

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, předseda senátu opraví v rozhodnutí kdykoli i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti.

Vzhledem k tomu, že v předmětném usnesení byla na třech místech (dvakrát v záhlaví a jednou v odůvodnění) zjištěna zřejmá nesprávnost spočívající v záměně Vrchního soudu v Olomouci, jehož rozhodnutí bylo napadeno, za Vrchní soud v Praze, rozhodl Ústavní soud usnesením tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. dubna 2016

Vojtěch Šimíček v. r.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 18. 4. 2016, sp. zn. II. ÚS 2218/14 #2, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies