I. ÚS 3290/15

19. 04. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Milana Boldyse, zastoupeného Mgr. Martinou Pekárkovou, advokátkou, Advokátní kancelář se sídlem Nebušická 709, Horoměřice, proti rozsudku Okresního soudu ve Znojmě ze dne 31. 8. 2015 č. j. 11 C 68/2014-82, ve znění opravného usnesení ze dne 9. 10. 2015 č. j. 11 C 68/2014-101, vedené pod sp. zn. I. ÚS 3290/15, a ve věci ústavní stížnost téhož stěžovatele, zastoupeného stejnou advokátkou, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. 1. 2016 č. j. 21 Co 277/2015-108 a proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. 1. 2016 č. j. 21 Co 277/2015-111, vedené pod sp. zn. III. ÚS 922/16, takto:

Ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. I. ÚS 3290/15 a sp. zn. III. ÚS 922/16 se spojují ke společnému řízení a nadále budou vedeny pod sp. zn. I. ÚS 3290/15.

Odůvodnění:

1. Ústavní soud obdržel ve výroku uvedené ústavní stížnosti, jimiž se stěžovatel domáhá zrušení výše uvedených rozhodnutí a zrušení ustanovení § 202 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech: „k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží“.

2. Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků. V případě uvedených ústavních stížností jde o dvojí druh rozhodnutí o téže věci stěžovatele (v procesním postavení žalovaného). Konkrétně se jedná nejprve o rozhodnutí soudu prvního stupně a poté soudu odvolacího, vždy o žalobě České kanceláře pojistitelů na zaplacení částky 5 314 Kč s příslušenstvím, přičemž stěžovatel napadl též dvě rozhodnutí odvolacího soudu podáním, jež označil jako doplnění ústavní stížnosti a které je u zdejšího soudu vedeno pod samostatnou sp. zn. III. ÚS 922/16. Ústavní soud proto nemohl při respektu k internímu označení věcí konat jinak, než je spojit ke společnému projednání pod první (reálně vzato jedinou možnou) sp. zn. I. ÚS 3290/15.

3. V souladu s rozhodnutím pléna Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2015 č. Org. 60/15 a s rozvrhem práce pro rok 2016 je soudce zpravodajem v této věci soudce Ludvík David.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. dubna 2016


Pavel Rychetský, v. r.
předseda Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. I. ÚS 3290/15, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies