II. ÚS 3070/14 #3

19. 04. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů 1) obchodní společnosti DAY, s. r. o., se sídlem Jateční 13, Praha 7 a 2) Jana Juránka, obou právně zastoupených JUDr. Petrem Zimou, advokátem, se sídlem Slezská 13, Praha 2, proti výroku II. usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. 6. 2014 č. j. 8 Cmo 51/2014-781, vedené pod sp. zn. II. ÚS 3070/14, a ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů 1) Ing. Ivana Pura, Ph.D., 2) Karla Hendrycha, 3) Tomáše Hlavničky, 4) prom. mat. Tomáše Husáka, CSc., 5) Ing. Karla Rybáčka, 6) Marcely Sobotkové a 7) RNDr. Miroslava Sobotky, zastoupených stejným advokátem, proti výroku II. usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. 6. 2014 č. j. 8 Cmo 51/2014-781 a výrokům I. a III. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2015 č. j. 29 Cdo 4778/2014-838, vedené pod sp. zn. I. ÚS 507/16, takto:

Ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. II. ÚS 3070/14 a sp. zn. I. ÚS 507/16 se spojují ke společnému řízení a nadále budou vedeny pod sp. zn. II. ÚS 3070/14.

Odůvodnění:

1. Ústavní soud obdržel ve výroku uvedené ústavní stížnosti, jimiž se stěžovatelé domáhají zrušení v záhlaví uvedených výroků soudních rozhodnutí. Stěžovatelé v ústavní stížnosti dosud vedené pod sp. zn. I. ÚS 507/16 navíc požádali o spojení jejich věci ke společnému řízení s věcí vedenou pod sp. zn. II. ÚS 3070/14.

2. Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků. Uvedené ústavní stížnosti shodně směřují proti výroku II. usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. 6. 2014 č. j. 8 Cmo 51/2014-781, kterým bylo rozhodnuto o nákladech řízení všech v záhlaví uvedených stěžovatelů. Skutečnost, že tyto ústavní stížnosti byly podány odděleně a s časovým odstupem, byla přitom způsobena tím, že stěžovatelé ve věci vedené pod sp. zn. II. ÚS 3070/14 nemohli podat dovolání - na rozdíl od stěžovatelů ostatních, kteří tak učinili. Posléze podaná ústavní stížnost navíc brojí i proti výsledku tohoto dovolacího řízení. Ústavní soud na základě uvedeného dospěl k závěru, že obě věci spolu skutkově úzce souvisejí ve smyslu citovaného ustanovení § 112 odst. 1 o.s.ř. (ve spojení s ustanovením § 63 zákona o Ústavním soudu). Proto vyhověl procesnímu návrhu stěžovatelů a rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.

3. V souladu s rozhodnutím pléna Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2015 č. Org. 60/15 a s rozvrhem práce pro rok 2016 je soudcem zpravodajem v této věci soudce Vojtěch Šimíček.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. dubna 2016


Pavel Rychetský v. r.
předseda Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. II. ÚS 3070/14 #3, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies