III. ÚS 1119/16

19. 04. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Jana Filipa, soudce zpravodaje Pavla Rychetského a soudce Radovana Suchánka mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Miroslava Němce, zastoupeného JUDr. Pavlem Sedláčkem, advokátem se sídlem Praha 1, Dlouhá 705/16, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 2016 č. j. 33 Cdo 3693/2015-253 a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. března 2015 č. j. 20 Co 49/2015-227, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, jež byla Ústavnímu soudu doručena dne 7. dubna 2016, se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí z důvodu tvrzeného porušení jeho ústavně zaručených práv podle čl. 1, čl. 2 odst. 2, čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 1 a 3, čl. 36, čl. 37 odst. 3 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jakož i principů obsažených v čl. 1 odst. 1, čl. 90 a čl. 96 odst. 1 Ústavy České republiky.

Podáním ze dne 15. dubna 2016 vzal stěžovatel ústavní stížnost v celém rozsahu zpět. Ústavní soud proto řízení o ní podle § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. dubna 2016


Jan Filip v. r.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. III. ÚS 1119/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies