IV. ÚS 733/16

19. 04. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o ústavní stížnosti Edith Berger, zastoupené Mgr. Tomášem Fialou Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 2, Italská 27, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 11. 2015, č. j. 28 Cdo 4449/2014-471, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 6. 2014, č. j. 13 Co 521/2013-421, a Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 26. 9. 2013, č. j. 39 C 70/2010-357, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 3. 3. 2016 ústavní stížnost, jíž se stěžovatelka domáhá zrušení shora uvedených rozhodnutí soudů ve věci finanční náhrady za nemovité věci, které jí v rámci restitucí nebylo možné vydat.

Ústavní soud se podanou stížností zabýval nejprve z hlediska procesních podmínek, tedy zda vyhovuje požadavkům zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), na takový návrh kladeným a dospěl k závěru, že ústavní stížnost je nepřípustná a podána někým zjevně neoprávněným.

Podle § 72 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu musí ústavní stížnost směřovat proti pravomocnému rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který právní řád k ochraně práv stěžovateli poskytuje. S ohledem na skutečnost, že stěžovatelka před doručením usnesení o dovolání zemřela, toto rozhodnutí nenabylo právní moci a není tak splněna základní podmínka přípustnosti ústavní stížnosti.

Další podmínkou podání ústavní stížnosti je, aby byl stěžovatel v souladu s § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu zastoupen advokátem na základě speciální plné moci. Podle § 28 odst. 5 o. s. ř. ve spojení s § 19 o. s. ř. a § 23 obč. zák. zaniká plná moc smrtí zmocnitele; zástupce stěžovatelky již tedy nebyl v době podání stížnosti oprávněn za zemřelou zmocněnkyni jednat.

Z výše uvedených důvodů Ústavní soud návrh stěžovatelky mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení podle § 43 odst. 1 písm. c) a e) zákona o Ústavním soudu odmítl jako návrh podaný někým zjevně neoprávněným a zároveň návrh nepřípustný.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. dubna 2016


Jaromír Jirsa v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. IV. ÚS 733/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies