II. ÚS 279/16

25. 04. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o návrhu P. L., t. č. ve výkonu trestu, P. O. BOX 99, 625 99 Brno-Bohunice, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Podání stěžovatele bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 25. 1. 2016. Po zjištění, že nesplňuje formální náležitosti návrhu uvedené v ustanovení § 34 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a nebylo vypracováno advokátem ve smyslu § 30 zákona o Ústavním soudu, byl stěžovatel dopisem ze dne 10. 3. 2016 vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů. Tato výzva mimo jiné obsahovala upozornění, že pokud vytčené vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude návrh odmítnut.

2. Výzva byla stěžovateli doručena do vlastních rukou dne 16. 3. 2016. Protože stěžovatel do dnešního dne vytýkané vady návrhu neodstranil, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. dubna 2016


Ludvík David, v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 25. 4. 2016, sp. zn. II. ÚS 279/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies