IV. ÚS 312/16

26. 04. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 26. dubna 2016 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jaromíra Jirsy a soudců Jana Musila (soudce zpravodaje) a Vladimíra Sládečka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. Michala Lempeľa, zastoupeného Mgr. Vojtěchem Lažanským, advokátem se sídlem Vinohradská 365/10, 120 00 Praha 2 proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. března 2014 č. j. 10 Co 836/2013-36, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Dne 27. 1. 2016 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost stěžovatele, směřující proti v záhlaví tohoto usnesení označenému rozhodnutí.

Toto usnesení krajského soudu bylo vydáno ve věci vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 34 EC 1631/2010.

Podáním, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 9. 3. 2016, sdělil právní zástupce stěžovatele, že podanou ústavní stížnost bere stěžovatel zpět.

Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), může stěžovatel do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě, vzít ústavní stížnost zpět; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Protože stěžovatel, jak výše uvedeno, této možnosti využil a své podání vzal zpět, Ústavní soud řízení podle ustanovení. § 77 zákona o Ústavním soudu zastavil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. dubna 2016


Jaromír Jirsa v. r.
předseda senátu Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. IV. ÚS 312/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies