I. ÚS 515/16 #2

26. 04. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Davida Uhlíře, soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudce Tomáše Lichovníka (soudce zpravodaj) ve věci ústavní stížnosti Ahmada Parwize AARIANPURA, toho času ve vydávací vazbě v České republice, zastoupeného JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem Sokolská 60, 120 00 Praha 2, proti usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 14 To 67/2015 ze dne 3. 12. 2015, usnesení Městského soudu v Praze č. j. Nt 414/2014-662 ze dne 7. 5. 2015 a rozhodnutí ministra spravedlnosti č. j. MSP-599/2014-MOT-T/96 ze dne 16. 2. 2016, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění

Ústavní soud obdržel dne 15. 2. 2016 ústavní stížnost stěžovatele, jíž se domáhá zrušení v záhlaví označených rozhodnutí Vrchního soudu v Praze a Městského soudu v Praze, kterými bylo rozhodnuto o přípustnosti vydání stěžovatele k trestnímu stíhání do Spojených států amerických pro trestný čin podplácení veřejného činitele, kterého se měl dopustit v souvislosti s veřejnou zakázkou na dodávku elektronických dveřních zámků. Dne 2. 3. 2016 obdržel Ústavní soud další ústavní stížnost stěžovatele, jíž se domáhá zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí ministra spravedlnosti, kterým tento povolil vydání stěžovatele k trestnímu stíhání do Spojených států amerických. Usnesením sp. zn. I. ÚS 515/16 ze dne 7. 3. 2016 spojil Ústavní soud z důvodu hospodárnosti a efektivity obě věci ke společnému řízení, jakož i odložil vykonatelnost napadeného rozhodnutí ministra spravedlnosti do pravomocného rozhodnutí Ústavního soudu o ústavních stížnostech.

Podáním ze dne 15. 4. 2016, které bylo Ústavnímu soudu doručeno téhož dne, vzal stěžovatel své návrhy výslovně a v celém rozsahu zpět.

Dle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších změn (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. V takovém případě Ústavní soud řízení zastaví. Protože tato podmínka byla v posuzované věci splněna, Ústavní soud řízení o návrzích vedených pod sp. zn. I. ÚS 515/16 zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 26. dubna 2016


David Uhlíř v. r.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. I. ÚS 515/16 #2, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies