I. ÚS 3617/15

26. 04. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti Bc. Ladislava Regnarda, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 51 Co 124/2014-409 ze dne 16. prosince 2014, za účasti Krajského soudu v Ostravě jako účastníka řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Podáním označeným jako "dovolání, ústavní stížnost, žádost o ustanovení právního zástupce z Prahy", zaslanou Ústavnímu soudu prostřednictvím Okresního soudu ve Frýdku-Místku, se stěžovatel domáhal zrušení výše uvedeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 51 Co 124/2014-409. Ten měl být stěžovateli podle jeho sdělení doručen 19. ledna 2015.

2. Podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. V případě, že účastník zasílá ústavní stížnost Ústavnímu soudu prostřednictvím soudu obecného (což je postup zákonem nepředvídaný a obecný soud tudíž bezdůvodně zatěžující), je pro posouzení včasnosti stížnosti rozhodný den, kdy ji obecný soud předal k doručení (srov. usnesení vydané v jedné z mnoha dalších věcí stěžovatele sp. zn. III. ÚS 484/16 ze dne 1. 3. 2016, či usnesení sp. zn. IV. ÚS 867/07 ze dne 2. 5. 2007).

3. V projednávané věci okresní soud předal podání stěžovatele k doručení Ústavnímu soudu prostřednictvím systému datových schránek dne 10. prosince 2015. Lhůta pro podání ústavní stížnosti tak zjevně nebyla dodržena.

4. Z uvedeného důvodu Ústavní soud odmítl ústavní stížnost soudcem zpravodajem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu jako návrh, který byl podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. dubna 2016


David Uhlíř v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. I. ÚS 3617/15, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies