IV. ÚS 405/16

26. 04. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy (soudce zpravodaje), Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka ve věci ústavních stížnosti stěžovatelky Evy Němečkové, zastoupené Mgr. Andrejem Lokajíčkem, advokátem se sídlem v Praze 2, Jugoslávská 620/29, vedených pod sp. zn. II. ÚS 1802/15 a IV. ÚS 405/16, takto:

Ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. II. ÚS 1802/15 a sp. zn. IV. ÚS 405/16 se spojují ke společnému řízení a nadále budou vedeny pod sp. zn. IV. ÚS 405/16.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 16. 6. 2015 stížnost proti pravomocnému rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 24. 3. 2015, č. j. 22 Co 119/2012-251, ve znění opravného usnesení ze dne 24. 3. 2015, č. j. 22 Co 119/2012-256 a dne 4. 2. 2016 stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2015, č. j. 30 Cdo 3085/2015-284, kterým bylo odmítnuto dovolání stěžovatelky v téže věci.

Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků.

V případě uvedených ústavních stížnosti se jedná o stížnosti téže stěžovatelky v témž řízení, přičemž dříve podaná stížnost směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu a byla podána v době, kdy stěžovatelka nevyčerpala dovolání. Druhá ze stížností již byla podána po neúspěšném vyčerpání dovolání a směřuje jak proti odvolacímu, tak proti dovolacímu rozhodnutí; stěžovatelka sama spojení věcí v této stížnosti navrhuje.

Ústavní soud proto z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení dle výše uvedených zákonných ustanovení tyto věci spojil ke společnému řízení.

V Brně dne 26. dubna 2016

Pavel Rychetský v. r.
předseda Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. IV. ÚS 405/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies