I. ÚS 1176/16

27. 04. 2016, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Vojtěcha Šimíčka a soudců Jiřího Zemánka a Ludvíka Davida ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky J. P. zastoupené Mgr. Soňou Kotyzovou, advokátkou se sídlem U Nikolajky 5, Praha 5, o vyloučení soudce z projednání a rozhodování věci, takto:

Soudce David Uhlíř je vyloučen z projednání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. I. ÚS 1176/16.

Odůvodnění:

Soudce I. senátu JUDr. David Uhlíř přípisem ze dne 25. dubna 2016 oznámil předsedovi II. senátu, že žádá o posouzení, zda není vyloučen z projednání a rozhodnutí ústavní stížnosti Jany Procházkové, a to proto, že stěžovatelka byla až do 10. prosince 2014, kdy přestal vykonávat advokacii, jeho dlouholetou zaměstnankyní. S ohledem na výše uvedené soudce JUDr. David Uhlíř, s poukazem na ustanovení § 36 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), navrhl, aby II. senát Ústavního soudu rozhodl tak, že je vyloučen z projednání a rozhodování věci vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. I. ÚS 1176/16.

Podle ustanovení § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je soudce z projednání a rozhodování věci vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti.

Vzhledem k uváděným okolnostem má posuzující senát za to, že podmínka možné pochybnosti o nepodjatosti soudce JUDr. Davida Uhlíře je v dané věci splněna.

Na základě ustanovení § 36 odst. 1 a § 38 odst. 1 zákona o Ústavním soudu ve spojení s ustanovením § 10 odst. 1 rozvrhu práce (Org. 1/16) rozhodl II. senát Ústavního soudu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. dubna 2016


Vojtěch Šimíček v. r.
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 27. 4. 2016, sp. zn. I. ÚS 1176/16, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies